| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/134/2011 Rady Miejskiej w Wołowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w zw. z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Z 2011 r., Nr 95, poz. 969)

Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 2012 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt.a

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/397/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów w 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie


Danuta Jelec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »