| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Krotoszyce

z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Krotoszyce występuje do podmiotów działających na obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wskazanie kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej "zespołem".

§ 2. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza zespołu.

§ 3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 4. Ustalenia zespołu zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego zespołu. W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego.

§ 5. Ze spotkań zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zespołu.

§ 6. Odwołanie członka zespołu następuje w wyniku:

1)na wniosek przewodniczącego zespołu,

2)na wniosek członka,

3)na wniosek podmiotu, który członka wskazał.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Mroziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »