| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/2011 Rady Gminy Świdnica

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r./ M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961 /oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. /M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962/ uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Świdnica:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 644 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 085 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 325 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 325 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1 147 zł,

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1 262zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc - 602 zł,

b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie - 1 085 zł,

c) powyżej 30 miejsc - 2 133 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXXIII/604/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica


Regina Adamska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1376

1376

15

1509

1509

Trzy osie

12

1900

1900

Cztery osie i więcej

12

2854

2854


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1376

1376

31

1652

2265

Trzy osie

12

40

2078

2078

40

2078

2931


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

1262

1262

Dwie osie

12

38

1556

1556

38

2049

2049

Trzy osie

12

38

1811

1811

38

1974

1974

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »