| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/45/2011 Rady Gminy Udanin

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 102, poz.584 i Nr 112,poz.654) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Udaninie uchwala co następuje:

§ 1. -Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Udanin:

1) od samochodów ciężarowych , o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) -powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 768 zł.

b) -powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.280 zł

c) -powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.536 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) -3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.200 zł.

b) -powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.272 zł.

c) -powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.308 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego , o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.144 zł.

6) od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia :

a) -mniejszej niż 30 miejsc - 1.792 zł.

b) -równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.270 zł.

§ 2. -Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy stanowiące własność gminy.

§ 3. -Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LXI/220/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. -Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik do Uchwały Nr XII.45.2011
Rady Gminy Udanin
z dnia 26 października 2011 r.

Załacznik Nr 1 do uchwały


Załącznik do Uchwały Nr XII.45.2011
Rady Gminy Udanin
z dnia 26 października 2011 r.

Załacznik nr 2 do uchwały


Załącznik do Uchwały Nr XII.45.2011
Rady Gminy Udanin
z dnia 26 października 2011 r.

Załacznik nr 3 do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »