| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/329/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego1) na lata 2011-2030 w brzmieniu:

1) załącznika nr 1 obejmującego tekst planu ochrony;

2) załącznika nr 2 obejmującego wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji lub ograniczenia;

3) załącznika nr 3 obejmującego zakres ustaleń dla stref funkcjonalnych;

4) załącznika nr 4 obejmującego zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu w poszczególnych obszarach działań ochronnych;

5) załącznika nr 5 obejmującego uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Rudawy Janowickie" PLH020011 w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego;

6) załącznika nr 6 obejmującego uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Góry i Pogórze Kaczawskie" PLH020037 w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego;

7) załącznika nr 7 obejmującego Mapę stref funkcjonalnych i obszarów działań ochronnych;

8) załącznika nr 8 obejmującego Mapę wybranych stanowisk gatunków roślin, zwierząt dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

1) Rudawski Park Krajobrazowy działa na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 277, poz. 3386).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.docx

PLAN OCHRONY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.docx

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.docx

Zakres ustaleń dla stref funkcjonalnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.docx

Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu w poszczególnych obszarach działań ochronnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.docx

Uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Rudawy Janowickie PLH020011 w granicach RPK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.docx

Uwzględnienie zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 w granicach RPK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Mapa stref funkcjonalnych i obszarów działań ochronnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Mapa wybranych stanowisk gatunków roślin, zwierząt dziko występujących

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »