| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Pieszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn.zm) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zostaje zniesiona szczególna forma ochrony przyrody w stosunku do obiektu - Lipy drobnolistnej o obwodzie 485 cm, uznanej za pomnik przyrody zlokalizowanej w parku od północno wschodniej strony Szpitala Zakaźnego w Pieszycach, nadana Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008r (Dz.Urz. Woj.Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008r, poz. 2494)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pieszycach


Urszula Kordiak


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pieszycach


Urszula Kordiak


Uzasadnienie

Przedstawienie istniejącego stanu. Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, późn. zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Ziesienie formy ochrony przyrody w stosunku do drzewa pomnikowego, tj. Lipy drobnolistnej o obwodzie 485 cm, rosnącej na terenie parku od północno wschodniej strony Szpitala Zakaźnego w Pieszycach, stało się koniecznością ze względu na utratę wartości przyrodniczych oraz wystąpienie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Pień drzewa posiada głębokie wpróchnienia sięgające w różne jego strefy również w części podziemne, przeciętna grubość ścianek obwodowych pnia nie przekracza 10 cm, który z tego względu nie jest w stanie nadal utrzymywać pozostałej części drzewa. Dodać również należy, że ten proces postępuje i ze względu na rozmiar występujących uszkodzeń, stosowanie cięć pielęgnacyjnych w celu zachowania drzewa, byłoby niecelowe, ponieważ należałoby zastosować zbyt radykalne odciążające cięcia.(skrócenie całego drzewa co najmniej o 50%) Stosując tego typu zabiegi, są one z punktu widzenia dendrologicznego jak i estetycznego niedopuszczalne, pozwalają jedynie na chwilowe wyeliminowanie zagrożenia, pozbawiają walorów oraz żywotności drzewa. Mając na względzie powyższe oraz to, że rozmiar uszkodzeń wyklucza przeprowadzenie skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych, zniesienie ochrony jest uzasadnione. Projekt uchwały ugodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem Nr WPN.623.34.2011.GK z dnia 26 sierpnia 2011r W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »