| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm.) i art 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613ze zmianami) RADA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony włącznie i poniżej 12 ton:

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku (w złotych)

Roczna stawka podatku dla pojazdów posiadających certyfikat EURO

1.

powyżej 3,5 - 5,5 włącznie

766,00

640,00

2.

powyżej 5,5 - 9 włącznie

1.281,00

1.090,00

3.

powyżej 9 - poniżej 12

1.536,00

1.284,00

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lp.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, nacisk na siodło (w tonach)

Roczna stawka podatku (w złotych)

Roczna stawka podatku dla pojazdu posiadającego certyfikat EURO V

1.

do 5 ton włącznie

1.544,00

1.290,00

2.

powyżej 5 ton i poniżej 12 ton

1.791,00

1.388,00

3) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku (w złotych)

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1.536,00

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Roczna stawka podatku (w złotych)

Roczna stawka podatku dla pojazdu wyposażonego w silnik EURO

1.

Od 10 do 15 miejsc

1.408,00

1.179,00

2.

Od 16 do 29 miejsc

1.791,00

1.533,00

3.

Od 30 miejsc i więcej

2.266,00

1.980,00

5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

1.

12

15

1.403,00

1.657,00

2.

15

1.662,00

1.912,00

TRZY OSIE

3.

12

17

1.403,00

1.662,00

4.

17

22

1.662,00

1.912,00

5.

23

25

1.912,00

2.162,00

6.

25

2.037,00

2.286,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

7.

12

25

1.662,00

1.912,00

8.

25

27

1.912,00

2.162,00

9.

27

31

2.286,00

2.560,00

10.

31

2.560,00

2.964,00

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

1.

12

18

1.538,00

1.662,00

2.

18

31

1.787,00

1.854,00

3.

31

1.912,00

2.294,76

TRZY OSIE

4.

12

40

2.037,00

2.265,00

5.

40

2.286,00

2.785,65


7) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

1.

12

25

1.215,00

1.338,00

2.

25

1.284,00

1.408,00

DWIE OSIE

3.

12

33

1.281,00

1.408,00

4.

33

38

1.408,00

1.564,00

5.

38

1.912,00

2.056,00

TRZY OSIE

6.

12

38

1.662,00

1.787,00

7.

38

2.036,00

2.265,00

§ 2. Podatek uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Warcie Bolesławieckiej.

§ 3. Zwalnia się od podatku środki transportowe służące realizacji zadań gminy z zakresu:

1) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

2) dowozu uczniów do szkół.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r oku.

Przewodniczący Rady


Adam Maksymczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »