| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) RADA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzory informacji, deklaracji oraz załączników do stosowania na terenie gminy ustalonych w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

1) załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),

2) załącznik nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1),

3) załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

4) załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1),

5) załącznik nr 5 - Załącznik do informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1/A),

6) załącznik nr 6 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1),

7) załącznik nr 7 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1),

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII/154/05 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Adam Maksymczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/83/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »