| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/60/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art.19 pkt.1 lit.f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620), Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Zawidowie:

1) Wprowadza na terenie miasta Zawidowa opłatę od posiadania psów

2) Określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów

3) Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wprowadza się na terenie miasta Zawidowa opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

1) 25,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,

2) 55,00 zł od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1.

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 5. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę w wysokości połowy odpowiedniej stawki określonej w § 3.

§ 6. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów wygasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie psa.

§ 7. Wpłaty opłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LV/277/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz na miejskich tablicach ogłoszeń.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pilarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »