| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Zawonia

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala żyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od nieruchomości Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2012 r.:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,94 zł od 1 m2 powierzchni.

3) od powierzchni użytkowej lub ich części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł od 1 m2 w okresie prowadzenia działalności.

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 od 1 m2 powierzchni.

5) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:

a) grupa podatkowa K 1 - 4,10- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) budynki letniskowe - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6) od budowli - 2% ich wartości.

7) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł, od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni.

8) Zwalnia się od podatku :

a) nieruchomości służące działalności kulturalnej, ochronie przeciwpożarowej i opiece społecznej, nie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej ,

b) grunty wykazane w ewidencji jako użytki kopalne, oznaczone symbolem "K", nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

§ 2. Podatek rolny Ustala się cenę 1 q żyta w wysokości 50,- zł jako podstawę do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia w 2012 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 01.01.2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »