| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/106/11 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.( M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95 poz. 969), przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów, z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 38,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński


Uzasadnienie

Na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. ogłoszonego w M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 969, wynika że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt. (decytonę). W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku nastąpił wzrost średniej ceny skupu żyta o 97,08 %. Określenie ceny żyta na proponowanym poziomie znacznie ograniczy ten wzrost, a obciążenie podatników z tytułu podatku rolnego w 2012 r. pozostanie na poziomie zbliżonym do 2011 r. Ze względu na niewielki udział dochodów z podatku rolnego w strukturze dochodów Gminy Miejskiej Głogów obniżenie ceny skupu żyta nie wpłynie znacząco na realizacje budżetu w 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »