| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Cieszków

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz.613 ze zmianami)

Rada Gminy Cieszków uchwala co następuje:

§ 1.

Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku od jednego środka transportowego:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 710 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.100 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.320 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.520 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.280 zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.650 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.990 zł

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVIII/192/10 z dnia 29.10.2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1-go stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Cieszków


Zdzisław Załężny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2011
Rady Gminy Cieszków
z dnia 23 listopada 2011 r.

STAWKI podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt. 2 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.100

1.150

13

14

1.150

1.200

14

15

1.200

1.250

15

1.250

1.310

Trzy osie

12

17

1.300

1.350

17

19

1.350

1.400

19

21

1.400

1.450

21

23

1.450

1.500

23

25

1.500

1.645

25

-

1.550

1.650

Cztery osie i więcej

12

25

1.600

1.700

25

27

1.700

1.800

27

29

1.800

1.900

29

31

1.900

2.560

31

2.00

2.600


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2011
Rady Gminy Cieszków
z dnia 23 listopada 2011 r.

STAWKI podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt. 4 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

700

1.300

18

25

800

1.400

25

31

950

1.500

31

1.500

2.030

Trzy osie

12

40

1.700

1.800

40

2.200

2.700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/2011
Rady Gminy Cieszków
z dnia 23 listopada 2011 r.

STAWKI podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (art. 8 pkt. 6 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

ośjezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

25

55

18

25

190

360

25

360

600

Dwie osie

12

28

270

350

28

33

650

890

33

38

900

1.350

38

1.200

1.780

Trzy osie

12

38

720

1.000

38

1.000

1.400

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »