| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Dobromierz

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dobromierz:

1) od gruntów:

a) związanych z prawadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na na zbiorniki wodne, retecyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 6,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2 % wartości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVI/259/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr 212, poz. 3299) oraz Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/259/10 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. Nr 10, poz. 116).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z moca obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


Danuta Świerk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bogdan Zatorski

Ekspert SAGE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »