| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/68/2011 Rady Gminy Krośnice

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zmianami ) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krośnice wynosi rocznie dla poszczególnych rodzajów środków transportowych:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

DMC pojazdu

Stawka

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

692,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1 049,00 zł

Powyżej 9 t

1 174,00 zł

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

DMC zespołu pojazdów

Stawka

Od 3,5 t do 5,5 t włącznie

1 174,00 zł

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1 421,00 zł

Powyżej 9 t

1 606,00 zł

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

DMC zespołu pojazdów

Stawka

Od 7 t do 10 t włącznie

1 112,00 zł

Powyżej 10 t do poniżej 12 t

1 359,00 zł

4. Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka

Mniej niż 30 miejsc

1 359,00 zł

30 miejsc i więcej

1 902,00 zł

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

988,00 zł

1 174,00 zł

13

14

1 236,00 zł

1 359,00 zł

14

15

1 297,00 zł

1 420,00 zł

15

1 606,00 zł

1 729,00 zł

TRZY OSIE

12

17

1 359,00 zł

1 483,00 zł

17

19

1 915,00 zł

2 038,00 zł

19

21

1 977,00 zł

2 101,00 zł

21

23

2 038,00 zł

2 162,00 zł

23

25

2 101,00 zł

2 224,00 zł

25

2 162,00 zł

2 285,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

2 224,00 zł

2 346,00 zł

25

27

2 347,00 zł

2 446,00 zł

27

29

2 452,00 zł

2 471,00 zł

29

31

2 471,00 zł

2 942,00 zł

31

2 594,00 zł

2 942,00 zł

6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

864,00 zł

1 606,00 zł

18

25

1 038,00 zł

1 729,00 zł

25

31

1 174,00 zł

1 854,00 zł

31

1 748,00 zł

2 277,00 zł

TRZY OSIE

12

40

1 762,00 zł

2 277,00 zł

40

2 438,00 zł

2 946,00 zł

7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

32,00 zł

307,00 zł

18

25

225,00 zł

431,00 zł

25

431,00 zł

695,00 zł

DWIE OSIE

12

28

307,00 zł

396,00 zł

28

33

760,00 zł

1 049,00 zł

33

38

1 049,00 zł

1 596,00 zł

38

1 420,00 zł

2 101,00 zł

TRZY OSIE

12

38

841,00 zł

1 236,00 zł

38

1 236,00 zł

1 583,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice


Janusz Dziekan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »