| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/ 69/2011 Rady Gminy Kunice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458: z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241: z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113 ) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136,poz.969, Nr191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz.747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475/; Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r. na obszarze gminy Kunice, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. / M P. Nr 95, poz. 969 r./ z kwoty 74,18 zł za 1 dt żyta do kwoty 65,00 zł. za 1 dt żyta.

§ 2. Traci moc uchwała XXII/132/08 Rady Gminy w Kunicach z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczaca Rady Gminy w Kunicach


Jolanta Szymonik-Urbańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »