| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kunice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457: z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r, Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113/, i art.5 ust.1 i 4 oraz art.7, ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 , Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016 )/ Rada Gminy w Kunicach uchwala , co następuje :

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1) od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł od m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części

a) mieszkalnych 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,50 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIV/264/10 Rady Gminy w Kunicach z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczaca Rady Gminy w Kunicach


Jolanta Szymonik-Urbańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »