| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku "o podatku rolnym "(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 zł za dt do kwoty 60,00 zł za dt.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt ( gospodarstwa rolne) lub 5 dt (pozostali podatnicy), obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. W dniu 19 października 2011 roku Prezes GUS wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku - cena ta wynosiła 74,18 zł za 1 dt i jest znacznie wyższa od ceny obowiązującej w roku 2010 - 37,64 zł za 1 dt. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bogdan Zatorski

Ekspert SAGE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »