| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wraz z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie gminnym" (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. "o podatkach i opłatach lokalnych" (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LXV/296/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów zmienionej Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV/296/2010 w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

Opłata od posiadania psa nie jest dla gminy obligatoryjna, tj. jej wprowadzenie zależy od Rady Gminy. Głównym powodem rezygnacji z pobierania opłaty jest jej nieopłacalność, tj. zbyt wysokie koszty w stosunku do dochodów. Opłata od posiadania psa ma marginalne znaczenie dla budżetu gminy, stanowi niewielki procentowy udział w dochodach ogółem. Innym problemem jest brak ewidencji właścicieli czworonogów, co jest równoznaczne z brakiem informacji o posiadanym zwierzęciu. Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Sporządziła: Anna Mucha Podinspektor ds. księgowości budżetowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »