| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/76/11 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz 969), Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 70,00 zł za 1 q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki


Maria Łaskarzewska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/76/11
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, póz.969 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość 2,5 q żyta, 2) od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość 5 q żyta - obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz. 696 ) wynika, że średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust.3 ww. ustawy o podatku rolnym Rada Gminy upoważniona jest do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »