| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/76/11 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz 969), Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 70,00 zł za 1 q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki


Maria Łaskarzewska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/76/11
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, póz.969 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość 2,5 q żyta, 2) od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość 5 q żyta - obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz. 696 ) wynika, że średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust.3 ww. ustawy o podatku rolnym Rada Gminy upoważniona jest do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »