reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy Złotoryja

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 , poz. 1493 ,z 2009r. Nr 206 , poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28 , poz. 146 i nr 125 , poz. 842 ) Rada Gminy Złotoryja uchwala , co następuje;

§ 1. Brak treści

1. Zespół Interdyscyplinarny , zwany dalej "Zespołem", powołuje Wójt Gminy Złotoryja , w drodze zarządzenia , na okres 4 lat.

2. Przedstawicieli poszczególnych podmiotów , o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 , wskazują osoby kierujące tymi podmiotami.

§ 2. Brak treści

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy.

2. Podczas pierwszego posiedzenia , Zespół wybiera ze swego grona także zastępcę przewodniczącego Zespołu.

3. Wybór i odwołanie z funkcji przewodniczącego Zespołu i jego zastępcy następuje w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 3. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

1) na jego pisemny wniosek;

2) na pisemny wniosek podmiotu , którego jest on przedstawicielem;

3) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu , w uzasadnionych przypadkach.

§ 4. Brak treści

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje oraz kieruje pracami Zespołu przewodniczący , a gdy to jest niemożliwe , zastępuje go zastępca przewodniczącego.

2. O terminie , miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się członków Zespołu pisemnie , najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie o posiedzeniu Zespołu może być dokonane telefonicznie lub w inny skuteczny sposób.

§ 5. Brak treści

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał , zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy stanu osobowego Zespołu. W razie równej liczby głosów , decydujące znaczenie ma głos prowadzącego posiedzenie.

2. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki.

§ 6. Brak treści

1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający , w szczególności: datę i miejsce posiedzenia , porządek obrad , imiona i nazwiska uczestników , podjęte ustalenia i rozstrzygnięcia oraz wyniki głosowania .

2. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie.

3. Załącznikiem do protokołu z posiedzenia Zespołu jest lista obecności oraz podjęte uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama