reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Złotoryja

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016 ) w związku z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759, z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337, z 2007r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ,Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281 ) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych - od jednego środka transportowego :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu i wpływu na środowisko:Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej EURO

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej EURO

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie


700


720


640


670

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.100

1.200

960

1.010

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.300

1.400

1.150

1.300

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

D W I E O S I E

12

13

1.500

1.550

13

14

1.600

1.650

14

15

1.700

1.850

15

1.700

1.850

T R Z Y O S I E

12

17

1.600

1.650

17

19

1.600

1.650

19

21

1.700

1.750

21

23

1.700

1.750

23

25

1.850

1.950

25

1.850

1.950

C Z T E R Y O S I E I W I Ę C E J

12

25

1.550

1.650

25

27

1.750

1.850

27

29

1.900

2.000

29

31

2.100

2.800

31

2.200

2.800

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu i wpływu na środowisko:Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej EURO

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej EURO

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

900

970

870

920

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.000

1.100

970

1.020

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.200

1.320

1.000

1.100

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku ( w złotych )


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

D W I E O S I E

12

18

1.350

1.500

18

25

1.500

1.600

25

31

1.700

1.800

31

1.800

2.200

T R Z Y O S I E

12

40

1.900

2.000

40

2.000

2.800

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat

od 7 ton do 9 ton włącznie

700

650

powyżej 9 ton do 11 ton włącznie

910

800

powyżej 11 ton i poniżej 12 ton

1.290

1.180

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

J E D N A O Ś

12

18

900

900

18

25

1.000

1.050

25

1.100

1.150

D W I E O S I E

12

28

900

920

28

33

1.000

1.100

33

38

1.150

1.550

38

1.460

1.920

T R Z Y O S I E

12

38

1.150

1.250

38

1.300

1.650

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej EURO

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej EURO

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO

do 15 miejsc włącznie

750

860

750

840

powyżej 15 i poniżej 30 miejsc

910

960

890

940

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.600

1.670

1.490

1.600

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/240/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlus

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama