reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Złotoryja

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie okreslenia wzorów formularzy na podatek rolny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz,1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005r.Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.11457, z 2006r.Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420,Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, 2011r. Nr 21, poz113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,poz. 777, Nr 217, poz.1281) w związku z art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym Dz.U. z 2006r. Nr 136,poz.969,Nr 191 poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730 i 237, poz.1655, z 2009r.Nr 56, poz.458 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475), Rada Gminy Złotoryja uchwala ,co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1/ informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2/deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/79/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2011
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek rolny DR-1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama