| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/77/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tych podatków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2012 r.:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł/m2 powierzchni

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni

3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł/m2 powierzchni

4) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł/m2 p.u.

5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,92 zł/m2 p.u.

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł/m2 p.u.

7) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł/m2 p.u.

8) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł/ m2 p.u.

9) od budowli - 2% ich wartości

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty będące związane z działalnością opiekuńczo-wychowawczą.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVIII/257/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »