| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/78/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962 ) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 702,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie - 1.180,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1.412,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, - 1.646,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, - 1.412,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki określa załącznik nr 3,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.646,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.084,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/78/11
Rady Miejskiej w Mieroszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Z 1 U XIX 78 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/78/11
Rady Miejskiej w Mieroszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Z 2 U XIX 78 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/78/11
Rady Miejskiej w Mieroszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Z 3 U XIX 78 11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »