| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/79/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, oznaczony symbolem DN-1, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XLIII/198/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w części związanej z deklaracją podatkową DN - 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/79/11
Rady Miejskiej w Mieroszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.rtf

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »