| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/76/2011 Rady Miejskiej w Pieńsku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatków od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.Nr 95,poz.613 z 2010r. ze zmianami),oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. ( M.P. Nr 95,poz. 961) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Rada Miejska w Pieńsku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

I) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu na wiek pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 670,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 790,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 910,00 zł

II) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 13

960,00

1070,00

nie mniej niż 13

mniej niż 14

1020,00

1130,00

nie mniej niż 14

mniej niż 15

1070,00

1180,00

nie mniej niż 15

-

1130,00

1610,00

Trzy osie

nie mniej niż 12

mniej niż 17

1070,00

1180,00

nie mniej niż 17

mniej niż 19

1130,00

1310,00

nie mniej niż 19

mniej niż 21

1180,00

1420,00

nie mniej niż 21

mniej niż 23

1250,00

1420,00

nie mniej niż 23

mniej niż 25

1470,00

1950,00

25

-

1470,00

2100,00

Cztery osie

nie mniej niż 12

mniej niż 25

1360,00

1530,00

nie mniej niż 25

mniej niż 27

1470,00

1780,00

nie mniej niż 27

mniej niż 29

1530,00

2070,00

nie mniej niż 29

mniej niż 31

2070,00

2930,00

nie mniej niż 31

-

2070,00

2930,00

III) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu na rok produkcji:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 800,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1020,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1320,00 zł

IV) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od ilości osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, Ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Roczna stawka podatku ( w złotych)

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 18

1370,00

1480,00

nie mniej niż 18

mniej niż 25

1540,00

1620,00

nie mniej niż 25

włącznie 36

1790,00

2070,00

powyżej 36

-

2000,00

2260,00

Trzy osie i więcej

nie mniej niż 12

włącznie 36

1890,00

2260,00

powyżej 36

-

2260,00

2930,00

V) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, bez względu na rok produkcji:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 920,00 zł

b) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1200,00 zł

VI) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Roczna stawka podatku ( w złotych)

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

nie mniej niż 12

mniej niż 18

1090,00

1200,00

nie mniej niż 18

mniej niż 25

1320,00

1430,00

nie mniej niż 25

-

1540,00

1660,00

Dwie osie

nie mniej niż 12

mniej niż 28

1430,00

1530,00

nie mniej niż 28

mniej niż 33

1540,00

1650,00

nie mniej niż 33

mniej niż 36

1670,00

1790,00

powyżej 36

-

1890,00

2120,00

Trzy osie i więcej

nie mniej niż 12

włącznie 36

1580,00

1790,00

powyżej 36

-

1740,00

2030,00

VII) Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:

a) poniżej 30 miejsc - 1150,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1630,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr LI/312/2010 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 października 2010r. w sprawie: stawek podatków od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieńsku


Grzegorz Pozauć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »