| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/122/11 Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Prusice następujące roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,28 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0, 40 zł od 1m2 powierzchni,

d) związanych z działalnością w zakresie sportu i rekreacji - 0,20 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1,00 zł od 1m2

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem budynków wykorzystywanych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) od budowli:

a) służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/367/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice:

Zbigniew Ziomek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »