| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/145/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od jednego środka transportowego obowiązujące na terenie Gminy Trzebnica:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1200,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1500,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 900,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1200,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1500,00 zł;

d) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1500,00 zł;

b) równą lub wyższą niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1700,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2200,00 zł.

§ 2. 1. Stawki podatku dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, c, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a i b obniża się o:

a) 5% z tytułu posiadania katalizatora lub instalacji gazowej,

b) 5% z tytułu posiadania środka transportowego nie starszego niż 5 lat.

2. Kwotę ulg zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu dzieci do szkół, za wyjątkiem autobusów służących prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XV/131/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy


Karol Idzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XIX/145/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/145/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XIX/145/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/145/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XIX/145/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »