| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/117/2011 Rady Gminy Czernica

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00 zł

3) powyżej 9 ton - 1.200,00 zł

2. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton - 1.600,00 zł

2) o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton - 1.900,00 zł

3) o liczbie osi cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton - 2.300,00 zł

3. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton - 1.800,00 zł

2) o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton - 2.000,00 zł

3) o liczbie osi cztery i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, poniżej 29 ton - 2.500,00 zł

b) równej lub wyższej niż 29 ton - 2.600,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.600,00 zł

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 2.000,00 zł

b) powyżej 36 ton - 2.200,00 zł

2) o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1.900,00 zł

b) powyżej 36 ton do 40 ton - 2.400,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton - 2.500,00 zł

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 31 ton - 1.900,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton - 2.000,00 zł

c) powyżej 36 ton - 2.500,00 zł

2) o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 2.000,00 zł

b) powyżej 36 ton do 40 ton - 2.600,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton - 2.600,00 zł

7. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800,00 zł

8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) o liczbie osi jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 900,00 zł

b) powyżej 36 ton - 1.000,00 zł

2) o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton - 1.000,00 zł

b) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton - 1.450,00 zł

c) powyżej 36 ton - 1.600,00 zł

3) o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1.500,00 zł

b) powyżej 36 ton - 1.700,00 zł

9. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) o liczbie osi jedna:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1.000,00 zł

b) powyżej 36 ton - 1.200,00 zł

2) o liczbie osi dwie:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton - 1.500,00 zł

b) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton - 1.600,00 zł

c) powyżej 36 ton - 2.000,00 zł

3) o liczbie osi trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton - 1.640,00 zł

b) powyżej 36 ton - 2.050,00 zł

10. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.700,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane wyłącznie dla celów ochrony przeciwpożarowej, oświaty i gospodarki komunalnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica


Jarosław Jagielski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »