| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/99/11 Rady Gminy Sulików

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego, skrzynki - 4,00 zł

2. przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 2 m2 - 7,00 zł

3. przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni od 2 m2 do 7m2 - 14,00 zł

4. przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powyżej 7m2 do 15m2 - 30,00 zł

5. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy - 20,00 zł

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 50% sumy zebranych opłat.

4. Poboru opłaty targowej dokonuje się wyłącznie na blankietach Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

§ 3.

Inkasent zobowiązany jest rozliczać się z zainkasowanej opłaty targowej i przekazywać ją na konto bankowe Urzędu Gminy Sulików w następnym dniu roboczym po dniu, w którym opłata targowa została pobrana.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików: nr XXXVIII/293/10 z 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Solecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »