| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Ciepłowody

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok zawierające:

1) Część tabelaryczną wg działów , rozdziałów i paragrafów dochodów,

2) Część opisową do wykonania dochodów,

3) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów wydatków,

4) Część opisową do wykonania wydatków,

5) Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu,

6) Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2010r. z częścią opisową,

7) Realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2010r. ,

8) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie,

9) Zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostki Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach,

10) Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

11) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, ulg w podatkach i opłatach w 2010 roku,

12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy,

13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2010,

14) Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2010r.

II. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie:

1) dochodów - 7.084.092,-zł

2) wydatków - 11.973.132,-zł

3) deficyt budżetu - 4.889.040,-zł

4) przychody, w tym: 5.262.962,-zł

- kredyty i pożyczki 4.955.190,-zł

- wolne środki 307.772,-zł

5) rozchody 372.950,-zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

dochody 2010 tabela

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

DOCHODY - opis 2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

wydatki 2010 tabela

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

WYDATKI opis. 2009

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU2009

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU2010

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik7.doc

ROZLICZENIE RZECZOWE INWESTYCJI za rok 2010

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik8.doc

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2010R

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych2008 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik10.doc

RDW - wykonanie 2010 r

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik11.doc

zwik 2009

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik12.doc

zestawienie roczne za 2010 r.-FP

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik13.doc

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY2009

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik14.doc

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2009

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik15.doc

Informacja o mieniu kom. za 2010 r

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 20/11
Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 marca 2011 r.
Zalacznik16.doc

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Ciepłowody


Jan Bajtek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »