| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 59/2011 Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2010 rok

Na podstawie at. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95)

Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. 1. Załącznik Nr 9 "Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2010 r." do uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 13 "Informacja finansowa SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na dzień 31.12.2010 r." do uchwały Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie do uchwały

Maciej Awiżeń - Przewodniczący Zarządu

Adami Łącki- Wicestarosta Kłodzki

Krzysztof Baldy- Członek Zarządu

Kazimierz Drożdż- Członek Zarządu

Sławomir Kajdas- Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/2011
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/2011
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja finansowa SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na dzień 31.12.2010 r. (ostateczna)


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki.

Zaktualizowano załącznik Nr 9 "Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2010 r." oraz w/w załącznik otrzymuje nową nazwę "Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 rok" - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zaktualizowano załacznik Nr 13 " Informacja finansowa SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na dzień 31.12.2010 r. - SP ZOZ Kłodzko przedłożyło ostateczną wersję informacji finansowej - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

WFB.BP2/J.K.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »