Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe