Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 81/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr X/116/11 z 2 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe