Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 46/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/180/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia i zwolnienia z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe