Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 76/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/126/12 z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe