Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/242/2013 Rady Gminy Grębocice

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/213/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe