Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/176/ 2013 Rady Gminy Ruja

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe