Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Lubinie

z dnia 21 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/270/13 z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe