Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.60.2.2014.MR1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 27 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/225/13 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe