Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.94.79.2013.MG Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 29 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2013 roku nr XL/274/13 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe