Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/XXXIX/337/14 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe