Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/280/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe