Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/245/14 Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe