Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/194/2014 Rady Gminy Cieszków

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe