Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/234/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 10 lutego 2014r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe