Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 180/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe