Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/365/14 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie podziału miasta Glogowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych, w każdym okręgu dla wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe