Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/366/14 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie podziału miasta Głogowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzb obwodowych komiji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe