Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/XLI/362/14 Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr VI/XXXIV/288/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe